Colofon

Uitgeverij
Engineering-data is een product van uitgeverij MYbusinessmedia 
 

 

Redactie
Michel Vanschoonlandt

Henk de Vries

 

Marketing
Stella de Jong
 

Abonnementen
Afdeling Klantenservice
0570-504 325
Klantenservice@mybusinessmedia.nl

 

Abonnementsprijs 12 maanden
€ 169,00,- excl. btw en administratiekosten. Abonnementen voor minimaal een jaar en tot wederopzegging.

 

Auteursrechten
Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgeverij MYbusinessmedia legt gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Uw gegevens kunnen door uitgeverij MYbusinessmedia, of door zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit melden aan Uitgeverij MYbusinessmedia, tav Marketing, Postbus 58, 7400 AB in Deventer