Versnelling door zwaartekracht en de Tweede Wet van Newton

Versnelling door zwaartekracht en de Tweede Wet van Newton

De versnelling door de zwaartekracht is een van de meest gebruikte fysische constanten, bekend van

 

De Tweede Wet van Newton
" De verandering van de beweging is recht evenredig met de resulterende kracht en volgt de rechte lijn waarin de kracht werkt."
Newton's tweede wet voor de zwaartekracht - gewicht – kan worden geschreven  als

F = m g         (1)
waarbij
F = kracht (gewicht)
m = massa
g = versnelling van de zwaartekracht
De versnelling door de zwaartekracht kan worden geobserveerd door het meten van de snelheidstoename van een vrij vallend voorwerp.:
g = dv / dt         (2)
waarbij
dv = snelheidsverandering
dt = verandering in tijd
Een vallend voorwerp versnelt in 1 seconde tot een snelheid van 9,81 m/s

Versnelling door de zwaartekracht  in SI-eenheden
g = 9.81 m/s2

Versnelling door de zwaartekracht  in Imperial Units
g = 32.174 ft/s2

Snelheid en afgelegde weg van een voorwerp in vrije val
De snelheid van eenvoorwerp in vrije val kan worden geschreven als:
v = g t         (3)
waarbij
v = snelheid
De afgelegde weg van een voorwerp in vrije val kan worden geschreven als:
s = 1/2 g t2         (4)

 

NB! De snelheid is behaald zonder aerodynamische weerstand (vacuüm). De luchtweerstand is significant bj hogere snelheden en bij voorwerpen waarvan de vehouding tussen oppervlakte en massa groot is (zoals bij veertjes)

Eerste wet van Newton
"Een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt, is in rust of beweegt zich rechtlijnig met constante snelheid voort."

Derde wet van Newton
"Als een voorwerp A een kracht op een voorwerp B uitoefent, gaat deze kracht gepaard met een even grote, maar tegengestelde gerichte kracht van B op A”
."
1 N/mm = 1 kN/m
1 N/mm2 = 103 kN/m2
1 kNm = 106 Nmm