Classificatie van belangrijkheid

Deze figuur toont de classificatie met betrekking tot veiligheid, gebruik, verwisselbaarheid en uiterlijk bij overschrijding van de tolerantiegrenzen.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Classificatie van belangrijkheid?