Risicovermindering in de praktijk

Als we weten hoeveel risico we toelaten, dan kunnen we ook voor ieder gevaar of gevarenscenario bepalen hoeveel risicovermindering we moeten realiseren. Dat principe is weergegeven in de figuur. Als het risico van het gevaar groter is dan ons toelaatbare risico, dan zullen we op de een of andere manier ons risico moeten verminderen. In de procesindustrie kan dat op verschillende manieren. In de figuur wordt het risico verminderd door twee instrumentele veiligheidsfuncties, een veiligheidsventiel en een breekplaat. Blijkbaar zijn er in dat geval vier onafhankelijke veiligheidssystemen nodig om onder het toelaatbare risico te komen. Het is niet mogelijk en ook niet de moeite waard om het risico tot nul te verminderen. Er zal dus altijd een restrisico overblijven, maar dat wordt door onze samenleving geaccepteerd.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Risicovermindering in de praktijk?