Schema machinegeluid

Deze figuur toont een alternatief schema van machinegeluid ten behoeve van geluidarm construeren met als illustratie een eenvoudige tandwieloverbrenging.


Bron:Handboek werktuigbouwkundig ontwerpen & construeren,  03-93.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Schema machinegeluid?