snelnaardata
 

Veiligheid tegen knik bij een veer met ronde draaddoorsnede

Formule voor veiligheid tegen knik bij een veer met ronde draaddoorsnede

Dm = windingsdiameter van de veer in cm

H0 = onbelaste veerhoogte/lengte van onbelaste veer in cm

fk = doorbuiging van de veer waarbij knik zal optreden in cm

v = factor (zie Voorbeelden van veeropleggingen)


Bron:Veren - Engineering Dossier 2002,  .

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Veiligheid tegen knik bij een veer met ronde draaddoorsnede?