Warmte-Temperatuur-diagram

Diagram dat een verband aangeeft tussen afkoeling rookgastemperatuur en opgenomen warmte. Aangegeven zijn het pinch point, de tussenkoeling, de oververhitters en de approach temperatuur. Het pinch point is een maat voor de efficiency van de ketel. Deze ligt normaal rond de 6-10C.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Warmte-Temperatuur-diagram?