snelnaardata
 

Bedrijfsduurcorrectie

De bedrijfsduur is afhankelijk van de logaritmische verhouding tussen bedrijfstijd en beoordelingstijd en wordt de bedrijfsduurcorrectie genoemd. Deze correctie bevat de dempingswaarde voor de middeling van het in bedrijf zijn ten opzichte van de beoordelingsperiode. Omdat de beoordeling van een bedrijf over verschillende perioden moet plaatsvinden wordt ook deze correctieterm per periode vastgesteld.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Bedrijfsduurcorrectie?