snelnaardata
 

Rookgasemissies van gasmotoren in relatie tot luchtfactor

De emissie van NOx, CxHy en CO als functie van de luchtfactor. Bij gasmotoren wordt gekozen voor een 'arme' afstelling van de motor (lean burn). Door een grotere luchtovermaat, met als gevolg koeling van de verbranding, zal de NOx-vorming worden tegengegaan. Naarmate het mengsel verder verarmd wordt zal de NOx-uitstoot dalen.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Rookgasemissies van gasmotoren in relatie tot luchtfactor?