snelnaardata
 

Oppervlakteveredelingstechnieken

Het overzicht beperkt zich tot fysische en chemische behandelingen op metallische materialen en kunststoffen (keramische materialen behoeven slechts bij hoge uitzondering een oppervlaktemodificatie). Bij deze behandelingen wordt materiaal op of in het oppervlak gebracht door middel van fysische of chemische methoden. Opgemerkt moet worden dat de hier behandelde technieken als eindbehandelingen van producten zijn bedoeld. Een verdere beperking is dat de opgebrachte lagen uitsluitend anorganische materialen betreffen, zodat organische deklagen als verf en kunststoffen hier niet aan de orde komen. Dat ondanks deze beperkingen het aantal mogelijke oppervlakteveredelingstechnieken aanzienlijk is, blijkt uit de figuur.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Oppervlakteveredelingstechnieken?