snelnaardata
 

Schema van een indamper met turbulente film

In dit type indamper is er bijna geen verblijftijdspreiding en kan schuimvorming tijdens het indampen vermeden worden. Men kan er ook vloeistoffen in behandelen die zeer viskeus zijn of indampen tot er kristallisatie optreedt.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Schema van een indamper met turbulente film?