Elastische hoekverdraaiing van op wringing belaste staven met ronde doorsnede

Om de elastische hoekverdraaiing [rad] van een op wringing belaste staaf met ronde doorsnede te berekenen, zijn de volgende grootheden nodig: wringend moment in de asdoorsnede [N x mm], de aslengte [mm], het polair traagheidsmoment van de asdoorsnede [mm4], de afschuivingsmodulus [N/mm2] en de asdiameter [mm].

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Elastische hoekverdraaiing van op wringing belaste staven met ronde doorsnede?