Werkelijk toelaatbare drukkracht

De werkelijk toelaatbare drukkracht wordt berekend door de in de stangdoorsnede optredende drukspanning [N/mm2] te vermenigvuldigen met het oppervlak. Hierbij kan een veiligheidsfactor van 3 tot 6 worden meegenomen.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Werkelijk toelaatbare drukkracht?