Druk

De drukkracht kan worden berekend wanneer de grootheden: uitgeoefende drukkracht [N] en de opdruk belaste doorsnede [mm2] bekend zijn. Voor lange en slanke onderdelen is een berekening op knik maatgevend.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Druk?