snelnaardata
 

Evenwichtslijn en werklijn bij absorptie en stripping

(a) Voor een tegenstroomabsorptie ligt de werklijn boven de evenwichtslijn; (b) Voor een tegenstroom-stripping ligt de werklijn onder de evenwichtslijn. Aangezien het niet-oplosbaar gas en de solventvloeistof in hoeveelheid niet veranderen tijdens hun doorstroming door de kolom, is het aangewezen de materiaalbalans in de vorm van het debiet van deze uit te drukken [Gs*(Y1-Y) = Ls*(X1-X)]. Dit is een rechte lijn (werklijn) met helling Ls/Gs, die door het punt (X1,Y1) en (X2,Y2) loopt. Bij de evenwichtscurve stelt elk punt de gasconcentratie voor in evenwicht met de overeenstemmende vloeistof.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Evenwichtslijn en werklijn bij absorptie en stripping?