snelnaardata
 

Oplosbaarheidscurven voor enkele gassen in water

Deze curven geven voor enkele gassen de oplosbaarheid in water (als molfractie) als functie van de partieeldruk van het gas, bij constante temperatuur (telkens vermeld bij de curve).

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Oplosbaarheidscurven voor enkele gassen in water?