snelnaardata
 

Sterktebeoordeling met een spanningsanalyse

Als met de gebruikelijke formules uit de ontwerpcodes niet met voldoende zekerheid kan worden gewaarborgd dat de constructie voldoet of als een optimaler ontwerp wordt gewenst, kan gebruikgemaakt worden van de sterktebeoordeling volgens een spanningsanalyse. Hierbij moet uiteraard een grotere inspanning worden geleverd aangezien de berekende spanningen moeten worden opgesplitst in primaire, secundaire en piekspanningen, die vervolgens aan afzonderlijke toelaatbare spanningsgrenzen moeten worden getoetst.

Normaal wordt hierbij ervan uitgegaan dat het toegepaste constructiemateriaal voldoende taai is om aan het shakedown-criterium (ruwweg tweemaal de vloeigrens) te kunnen voldoen.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Sterktebeoordeling met een spanningsanalyse?