snelnaardata
 

Transformatieregels voor het berekenen van de vervangende massa

Transformatieregels voor het berekenen van de vervangende massa van een samengesteld systeem. Tevens zijn hieraan toegevoegd de transformatieregels voor het verplaatsen van krachten en van veren met eindige lengte, omdat deze laatste gevallen bijna altijd samengaan met het verplaatsen van massa's. Door het toepassen van deze transformatieregels kan men van nagenoeg elk bewegend systeem de vervangende massa berekenen en daarmee de kracht om deze massa te versnellen. Uitgaande van een door berekening of meting vastgesteld massatraagheidsmoment om een bepaald draaipunt kan men dit massatraagheidsmoment weer omzetten in een massa m (vervangend ) op afstand r van dit draaipunt door het massatraagheidsmoment te delen door het kwadraat van deze afstand.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Transformatieregels voor het berekenen van de vervangende massa?