snelnaardata
 

SI-eenheden en werktuigbouwkunde

Sinds 31 december 1977 zijn de EU-lidstaten verplicht uitsluitend erkende SI-eenheden te gebruiken. Voor een compleet overzicht van eenheden wordt verwezen naar ISO 31. Het SI-systeem berust wat de vakdiscipline werktuigbouwkunde betreft op de volgende grootheden en eenheden:

Grootheid Eenheid

naam symbool naam symbool

lengte l meter m

tijd t seconde s

massa m kilogram kg

temperatuur T Kelvin K

hoeveelheid stof n mol mol

hoek a radiaal radIn het algemeen geldt:

Grootheid = getal * eenheid

- Grootheid: is een meetbaar begrip (bv. lengte, inhoud, weerstand, enz.), die wordt weergegeven door een cursief gedrukt symbool zonder een voorafgaand getal.

- Eenheid: is een maat(staf) waarmee de grootheid bij het meten wordt vergeleken (bv. meter, watt, Kelvin, enz.), die wordt weergegeven door een romein (rechtop) gedrukt symbool met een voorafgaand getal.

- Getalwaarde: geeft aan hoeveel maal de (gekozen) eenheid bij de meting in de grootheid is begrepen (bv. 20 0,6 32 enz)Uit bovenstaande grootheden en eenheden kunnen met behulp van de definitie: grootheid = getal * eenheid

alle afgeleide eenheden worden bepaald, zoals bijvoorbeeld;

Grootheid Eenheid

naam symbool naam symbool F = ma

kracht F newton N 1 N = 1 kgm/s^2

energie E joule J 1 J = 1 Nm

vermogen P watt W 1 W = 1 J/s

druk p pascal Pa 1 Pa = 1 N/m^2

1 MPa = 1 N/mm^2De belangrijkste voorvoegsels van duizend zijn:

giga = G = 10^9

mega = M = 10^6

kilo = k = 10^3

milli = m = 10^-3

micro = = 10^-6De massa m van een lichaam is de grootheid, die onafhankelijk is van de plaats in het heelal en gemeten kan worden met een balans (weegschaal).

De gewichtskracht G (kortweg gewicht) van een lichaam is de grootheid, die afhankelijk is van de plaats in het heelal en gemeten kan worden met een unster (weegtoestel met veer).

Het gewicht kan ook worden gedefinieerd als de kracht die een lichaam op zijn ondersteuning uitoefent.

Bijvoorbeeld: Opschriften voor toegelaten lasten moeten in massa's (symbool kg) worden vermeld, terwijl de constructeur met krachten (symbool N) moet rekenen.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over SI-eenheden en werktuigbouwkunde?