snelnaardata
 

Persdruk versus toelaatbare werkdruk

De moeilijkste taak van een ontwerper is vaak om gebruikers te overtuigen dat de betrouwbaarheid en veiligheid van drukapparatuur afhankelijk is van de vervaardiging, de procescondities en de wijze van bedrijven.

In de levensloop van toestellen, zijnde apparaten en leidingen, zijn diverse fasen te onderscheiden, zoals ontwerpen, vervaardigen, bedrijven, onderhouden, repareren en slopen. Hiervan is de overgang van vervaardigen naar bedrijven zeer belangrijk, omdat dan het gereed gekomen toestel voor het eerst moet bewijzen dat aan de gestelde verwachtingen wordt voldaan. Voor toestellen is de persproef de belangrijkste en laatste handeling voor het in bedrijfnemen. De persproef is het onder gecontroleerde omstandigheden, voor de eerste maal, en met een relatief ongevaarlijk medium, onder druk brengen van het drukgedeelte van een toestel.

Bij de keuring van toestellen en de eventuele aanwezige afzonderlijke delen daarvan, worden deze in het algemeen onderworpen aan een standaardbeproeving onder vloeistofdruk met water als persvloeistof.

Het doel van persen is vierledig en wel:

1. Om het veiligheidsgevoel te versterken en om na te gaan of het toestel geschikt is voor de druk waarvoor het is ontworpen.

2. Om te hoge discontinuteitsspanningen af te bouwen.

3. Om na te gaan of geen ontoelaatbare elastische en plastische vervormingen optreden.

4. Om na te gaan of het drukgedeelte dicht is.Het persen van toestellen kan worden onderverdeeld in:

1. persen op sterkte;

2. persen op dichtheid.

De voorgeschreven persdruk in de Regels, blad T0240 bij de eerste beproeving wordt gegeven door de formules.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Persdruk versus toelaatbare werkdruk?