snelnaardata
 

Bronnen en informatiestromen voor het ontwerpen van leidingstelsels, lay-outs en details

Het ontwerpen van pijpleidingstelsels en de daarmee gepaard gaande activiteiten zijn zeer complex. Om deze reden moeten de hoofdpunten voor een dergelijk ontwerp nader worden onderzocht door onder andere de volgende vragen te beantwoorden:

Welke informatie is vereist voor het ontwerpen van het systeem en de leidingstelsels?

Hoe wordt deze informatie gebruikt door de ontwerper van het hydraulisch systeem?

Welke informatie voor het ontwerpen en vervaardigen van een procesinstallatie wordt door de ontwerpers van het systeem en de leidingstelsels verstrekt?

Om een indruk te krijgen van de informatiestroom die met het opzetten van een chemische procesinstallatie gepaard kan gaan is in de figuur een voorbeeld gegeven.

 

Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Bronnen en informatiestromen voor het ontwerpen van leidingstelselslay-outs en details?