snelnaardata
 

Pijpleidingcomponenten in het kruipgebied

PIJPLIEIDINGCOMPONENTEN IN HET KRUIPGEBIED

Bij dergelijke componenten moet vooral rekening worden gehouden met:

- toepassingseisen;

- ontstaan van scheuren;

- uitwendige belastingen;

- berekeningsrichtlijnen;

- constructieve richtlijnen;

- keurings- en inspectie-eisen.Met uitzondering van waterstofbrosheid zullen eventueel optredende gebreken meestal gepaard gaan met lek voor breuk en behoeft niet voor een catastrofe c.q manslag te worden gevreesd.

Na geconstateerde beschadigingen verdient het aanbeveling om opnieuw een spanningsanalyse te verrichten met eventueel gewijzigde belastingscondities, veranderde rekentechnieken, sterktecijfers, enz.

Om discontinuteitsspanningen te voorkomen moet bij het toepassen van constructiematerialen in het kruipgebied veel aandacht worden besteed aan de vormgeving, het lassen en de warmtebehandeling.

Bij het gebruiken van een bepaald technisch voorschrift (bv. Regels), voor het berekenen van leidingcomponenten, moeten de voorwaarden voor een geldige toepassing goed in het oog worden gehouden.

Bij het bepalen van de optredende maximum spanning in vormstukken en overgangen, moet buiten de membraanspanning als gevolg van de statische inwendige druk, ook rekening worden gehouden met het ontstaan van discontinuteitsspanningen (vormveranderingen), eigen(rest)spanningen bij vormgeving en lassen en/of warmtebehandeling, buig(wissel)spanningen door thermische invloeden (bij in en uit bedrijf gaan) en extra(buig)spanningen door een onbalans in het eigen gewicht van het leidingstelsel en de verende ondersteuning, alsmede een onjuiste of in de tijd afgenomen voorspanning. Bovenstaande invloeden kunnen in rekening worden gebracht door het toepassen van vormfactoren en spanningsconcentratiefactoren voor buig- en langsspanningen.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Pijpleidingcomponenten in het kruipgebied?