snelnaardata
 

Elastisch-plastisch [perfect] spanning-rekdiagram

Bij het bepalen van het optredend spanningstraject sigma v;e wordt overeenkomstig de Regels, blad D1101 en ANSI B31-code ter vereenvoudiging de elasticiteitsmodulus en de Poissonverhouding bij de omgevingstemperatuur (20 C) aangehouden en wordt geen rekening gehouden met verzwakkingsfactoren en een eventuele aangebrachte voorspanning.

Door het toepassen van de ontwerpwaarde van het spanningstraject kunnen de afzonderlijke primaire spanningen op elk moment gedurende een temperatuurswisseling worden genegeerd.

In de Regels, blad D1101 en ANSI B31-code is voor de maximum primaire (evenwichts-membraan) axiaal(langs)spanning ten gevolge van inwendige druk, eigen gewicht en andere aanhoudende belastingen een aparte grens f (Sh) vastgesteld. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat als de som van deze belastingen kleiner is dan de ontwerpspanning f, het voordelig verschil mag worden aangewend om de ontwerpwaarde voor het spanningstraject fe (Sa) voor thermische invloeden te vermeerderen.

Het zal duidelijk zijn dat bij het toepassen van gecombineerde spanningsformules en een specifiek vloeicriterium, voor het combineren eerst de hoofdspanningen ten gevolge van alle belastingen moeten worden bepaald. Van de andere kant zijn uit oogpunt van vermoeiing de belastingen welke wisselende spanningen veroorzaken van een grotere betekenis. Om deze reden is het dan ook logisch om deze spanningen apart te combineren en te toetsen aan de ontwerpwaarde van het spanningstraject.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Elastisch-plastisch (perfect) spanning-rekdiagram?