snelnaardata
 

Algemene voorschriften processchema

Het processchema is vooral in de ontwerpfase van belang. Het is de voorloper van het P&I-schema en is een belangrijk document voor de overdracht van informatie aan degenen die belast zijn met het verder dimensioneren en uitwerken van de installatie.

Het wordt gemaakt door de technoloog en geeft bijbehorende massa- en energiebalansen en specificaties over de apparaten, de algemene opbouw (in vereenvoudigde vorm), het procesverloop en de procesgegevens weer.

Het processchema dient te bevatten:

  • alle voor het proces benodigde apparaten en leidingen in de volgorde waarin deze door de processtroom worden doorlopen;
  • de fysische condities;
  • een volledige massabalans;
  • de regelingen voor zover deze voor een directe en goede procesbeheersing noodzakelijk zijn.
originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Algemene voorschriften processchema?