snelnaardata
 

Keuringsdocumenten c.q. attesten

Bij het bouwen van drukapparatuur moet de fabrikant de bevoegde instantie en koper kunnen overtuigen dat de juiste materiaalkwaliteit is gebruikt, hetgeen gebruikelijk aan de hand van keuringsdocumenten c.q. attesten gebeurt.

Een keuringsdocument of leveringsdocument is een schriftelijke bevestiging, gegeven door n bevoegde keuringsinstantie of door de leverancier, dat het materiaal aan bepaalde eisen voldoet. Deze eisen zijn omschreven in een norm of specificatie van het betreffende materiaal, of eventueel nader omschreven in de bestelling.

In de genoemde bevestiging moeten de resultaten van proeven en onderzoekingen, waaraan het geleverde materiaal is onderworpen, worden vermeld, een en ander afhankelijk van het verlangde keuringsdocument. Als bevestiging van de voorgenomen beproevingen op metalen, werkstukken en constructie-onderdelen komen de in NEN EN 10204 genoemde keuringsdocumenten voor producten van metaal in aanmerking. Het soort keuringsdocument dat moet worden afgegeven plus de gewenste inhoud, dient bij de bestelling te worden overeengekomen. Verondersteld wordt dat de fabriek, die de keuringsdocumenten over materiaalbeproevingen afgeeft, bij de beproevingen gebruik maakt van apparatuur en gereedschappen die aan de eisen van de hiervoor geldende normen voldoen. Tevens moet zijn voldaan aan het tijdstip van de laatste controle van de materiaalbeproevingsmachine door een erkend proefstation. Voor wat betreft de vorm van de keuringsdocumenten voor materialen, waarin de resultaten van de uitgevoerde proeven kunnen worden bevestigd, wordt verwezen naar NEN-EN 10204 en de Regels, blad T0270.

Vergelijkingstabel Regels versus EN10204 met betrekking tussen de diverse keuringsdocumenten c.q. attesten.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Keuringsdocumenten c.q. attesten?