snelnaardata
 

Overzicht keuringsmodules voor de overeenstemmingsbeoordelingen

Beoordelen van de overeenstemming, PED, artikel 10.

Alvorens drukapparaten in de handel te brengen, moet de fabrikant van drukapparatuur elk drukapparaat aan een overeenstemmingsbeoordelingsprocedure onderwerpen. De overeenstemmingsbeoordelingsprocedures die moeten worden gevolgd voor het aanbrengen van de CE-markering op een drukapparaat hangen af van de gedefinieerde risicocategorie waarin het apparaat is ingedeeld.

De voor de verschillende risicocategorien te volgen overeenstemmingsbeoordelingsprocedures zijn:

Risico- Risico- Risico- Risico-

categorie I categorie II categorie III categorie IV

Module A Module A1 Module B1 + D Module B + D

Module D1 Module B1 + F Module B + F

Module E1 Module B + E Module G

Module B + C1 Module H1

Module HVoor bepaalde samenstellen wordt een algemene overeenstemmingsbeoordelingsprocedure gevolgd. Deze omvat:

a. De beoordeling van overeenstemming van elk van de drukapparaten waaruit dat samenstel bestaat wanneer die niet reeds aan een afzonderlijke overeenstemmingsbeoordelingsprocedure zijn onderworpen en geen aparte CE-markering hebben gekregen. De beoordelingsprocedure wordt bepaald door de risicocategorie van elk van die apparaten.

b. De beoordeling van de integratie van de verschillende onderdelen van het samenstel. Deze wordt bepaald door het onderdeel met de hoogste risicocategorie, waarbij veiligheidsappendages niet in aanmerking worden genomen.

c. De beoordeling van de beveiliging van het samenstel tegen overschrijding van de toelaatbare grenzen. Deze wordt bepaald aan de hand van de hoogste risicocategorie van de verschillende te beveiligen apparaten.De dossiers en briefwisseling aangaande de overeenstemmingsbeoordeling worden gesteld in de officile taal (talen) van de Gemeenschap die kan (kunnen) worden bepaald door de lidstaat waarin de voor de uitvoering van de procedures verantwoordelijke aangemelde instantie is gevestigd, of in een door die instantie aanvaarde taal.Er bestaan verschillende procedures voor overeenstemmingsbeoordeling, zie tabel 2. Per module wordt beschreven welke activiteiten door de fabrikant en welke door een keuringsinstantie moeten worden uitgevoerd. Er zijn verschillende keuringsregimes mogelijk, die afhankelijk zijn van de risico's die met het product samenhangen. Sommige procedures bieden de mogelijkheid de keuringsdienst van de gebruiker in te schakelen in plaats van een onafhankelijke keuringsinstantie.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Overzicht keuringsmodules voor de overeenstemmingsbeoordelingen?