snelnaardata
 

Meerassige spanningstoestanden - de cirkel van Mohr

De transformatievergelijkingen kunnen voor iedere tweedimensionale vlakspanningstoestand ook grafisch worden weergegeven in de cirkel van Mohr. Hierdoor is het niet langer nodig om deze vergelijkingen te onthouden. Een dergelijke weergave is erg nuttig in het aanschouwelijk maken van de relaties tussen normaal- en schuifspanningen, zoals die in verschillende schuine vlakken door een punt van een onder spanning staand constructiedeel werkzaam zijn. Als deze cirkel op schaal wordt uitgezet, kunnen de resultaten van deze formules grafisch worden bepaald. Gewoonlijk wordt echter een ruwe schets gemaakt, waarna door het opvolgen van de regels voor de cirkel van Mohr de resultaten analytisch kunnen worden vastgesteld.

De vermelde vergelijkingen die een cirkel definiren gelden voor de normaalcomponenten van respectievelijk de normaal- en schuifspanning.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Meerassige spanningstoestanden - de cirkel van Mohr?