snelnaardata
 

Sterkteberekening

De spanningen en vervormingen, die het resultaat zijn van berekeningen voor de gespecificeerde bedrijfsbelastingen, moeten aan geschikte ontwerpwaarden worden getoetst voor zowel de spanning als de vervorming. De bedrijfsbelasting moet namelijk met een voldoende veiligheidsmarge tegen bezwijken of falen worden opgenomen. De hiervoor maatgevende materiaalwaarden moeten op de gespecificeerde belastingen worden afgestemd, bijvoorbeeld aan de spanningstoestand (een-, twee- of drie-assig), het spanningstype (trek-, druk- of schuifspanning), de belastingsoort (statisch of dynamisch), de bedrijfstemperatuur, de omgevingsatmosfeer (neutraal of corrosief), de vorm van het constructiedeel en de oppervlakgesteldheid.In principe verloopt een sterkteberekening volgens bijgaande figuur.

Het linker gedeelte van deze figuur omvat overwegend gerichte informatie over constructie en belasting, terwijl het rechter gedeelte meer de materiaalgerichte informatie als uitgangspunt heeft. Beide randvoorwaarden worden met elkaar verbonden door de eis, dat de aangewende belasting op het constructiedeel het toelaatbaar draagvermogen van het materiaal niet mag overschrijden.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Sterkteberekening?