snelnaardata
 

Nominale ontwerpspanningen voor drukdragende delen met uitzondering van bouten

In berekeningsformules worden voor alle afzonderlijke ontwerptoestanden en de perstoestand ontwerpspanningen toegepast. Zoals uit de tabel blijkt is voor ferritisch staal bij de ontwerptoestand een veiligheidsfactor van 1,5 tegen vloeien en een veiligheidsfactor van 2,4 tegen de treksterkte aangewend. Bij het accepteren van dit concept in EN 13445 hadden verschillende landen het moeilijk om afstand te doen van de gebruikelijke handelswijze en over te gaan op een aanvullende veiligheidsbarrire met een veiligheidsfactor van 2,4 tegen de treksterkte, ofschoon een betrouwbare veiligheidsfactor ten opzichte van de rekgrens dit niet vereist. De veiligheidsfactor van 2,4 tegen de treksterkte wordt pas interessant bij staal met een rekgrens/treksterkte-verhouding boven 0,78. Bij een zuiver theoretische rekgrens/treksterekte-verhouding van 1,0 komt dit ongeveer neer op een reductie van 20% van de huidige ontwerpspanningen.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Nominale ontwerpspanningen voor drukdragende delen met uitzondering van bouten?