snelnaardata
 

Het ontwerpen van een hydraulisch processysteem

Voor een kleine installatie kunnen gegevens over de processtromen, procesinstrumentatie en engineeringsstroom door n technoloog worden verstrekt. Voor het ontwerpen van een grote installatie vereist de omvang van het werk echter een organisatie met diverse afdelingen en speciale gereedschappen.

Een van die gereedschappen zijn de schema's voor pijpleidingwerk (piping) en instrumentatie, de zogenaamde P&I-schema's, zie figuur. Deze vormen de basisdocumenten voor de uiteindelijke layout van de installatie en het mechanisch of grafisch ontwerp van pijpleidingstelsels. Uit de beschikbare en toegezonden documenten bereidt de ontwerper van het hydraulisch systeem de P&I-schema's voor.

Wanneer de pijpleidingtekeningen worden gecontroleerd, moeten de P&I's tot in de kleinste details volledig zijn. De P&I's moeten alle noodzakelijke notaties en instructies bevatten, aan de hand waarvan de grafische ontwerper een betrouwbare en economische layout van het pijpleidingwerk kan maken. De P&I's verenigen in een set tekeningen de processchema's en de instrumentatieschema's (PFD en PCD).

De P&I's geven alle koppelingen van het pijpleidingwerk tussen procesapparatuur, componenten, pijpleidingen en verzamelkasten, utilities en overige (hulp)leidingverbindingen.

Leidingdiameters zijn aangegeven, alsmede de plaatsen met en specificaties van de veranderingen worden aangeduid. Alle afsluiters (inclusief het type) met de juiste plaats in het pijpleidingwerk moeten zijn aangegeven. De technoloog van het pijpleidingsysteem moet aan de ontwerper van de pijpleidingstelsels aangeven welke pijpleidingen speciale aandacht vereisen.

De in de figuur gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis:

DR Aftap

FRC Debiet-recorder/regelaar

LG Niveau-aanwijzing

M Motor aangedreven pomp

O Olie

PI Drukmeetpunt

PRC Druk-recorder/regelaar

RV Veiligheidstoestel

T Turbine aangedreven pomp

TI Temperatuurmeetpunt

TR Temperatuurrecorder

TW Thermometerelement

De aanduiding (A1), (B1), etc. op de leidingen heeft betrekking op het fludum, leidingnummer met afmeting en materiaalspecificaties.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Het ontwerpen van een hydraulisch processysteem?