snelnaardata
 

Hulpstoffenschema

In verband met de leesbaarheid en duidelijkheid van het P&I-schema dienen aparte hulpstoffenschema's te worden getekend.

De belangrijkste hulpstoffen en/of combinaties die voor een hulpstoffenschema in aanmerking komen, zijn:

- koelwater, brandbluswater en drinkwater;

- stoom, ketelvoedingwater en condensaat;

- perslucht, meetlucht en ademhalingslucht;

- stikstof en koolzuur;

- stookgas en stookolie;

- centrale damp- en stofafzuiging;

- riolering.

Desgewenst mogen derhalve van de hiervoor reeds genoemde combinaties meerdere hulpstoffen op n tekening worden gecombineerd mits de duidelijkheid en de overzichtelijkheid daardoor niet in het gedrang komen.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Hulpstoffenschema?