snelnaardata
 

Het warmtetransport tussen grijs/diffuse oppervlakken

In veel praktische situaties is het van belang om de stralingsuitwisseling te bestuderen tussen vlakken die eindig van afmetingen zijn en in bepaalde posities ten opzicht van elkaar staan. Hierbij kan in de praktijk weliswaar ook het medium tussen de vlakken een rol spelen, maar dit aspect laten we buiten beschouwing. Er wordt voor de eenvoud ook steeds uitgegaan van oppervlakken met uniforme eigenschappen; dat wil zeggen met een constante temperatuur en stralingseigenschappen die door een vaste absorptie-, reflectie- en emissiecofficint gekarakteriseerd zijn. Er wordt ook thermodynamisch evenwicht verondersteld. De formules geven het warmtetransport tussen grijs/diffuse oppervlakken (zonder invloed van het medium tussen de oppervlakken).


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2002.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Het warmtetransport tussen grijs/diffuse oppervlakken?