snelnaardata
 

Installatievoorbeeld met conventioneel kabeltype

De netvoeding komt binnen in de verdeelkast, waarna ze via een gewapende kabel verder het gebouw in gaat.

De bewapening dient primair als beschermingsleiding. Ook dient ze als een beperkte afscherming tegen elektromagnetische stoorvelden. Die worden hier in het gunstigste geval tot één honderdste gereduceerd (een scherm-demping van maximaal 40 dB over een klein frequentiegebied). In aanvulling hierop wordt langs de kabel vaak een losse geelgroene leiding voor de functionele aarding getrokken. Deze functionele instrumentatie- of pc-aarding is verbonden met een punt van schone aarde. De losse, vaak lange functionele aardingsleiding werkt echter als een antenne, zodat elektromagnetische stoorsignalen vrij spel hebben. Deze stoorsignalen dringen via de voeding door in de apparatuur en veroorzaken een sterke vermindering van de bedrijfszekerheid.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Installatievoorbeeld met conventioneel kabeltype?