snelnaardata
 

Montage van een compacte ringaftakklem

Deze compacte ringaftakklem is van een andere generatie dan deze in gebruik bij de kunstharsmoffen.

- Hij bestaat uit twee helften die over de hoofdleiding worden gemonteerd; zie A en B.

- De aderkernen worden extra van elkaar gescheiden door isolerende wiggen; zie G.

- De compacte ringaftakklem wordt zodanig aangebracht dat de kabel centraal zit; zie C.

- De aftakkabel wordt gemonteerd; zie D en E.

- De persschroeven van de compacte ringaftakklem worden door de aderisolatie tot in de hoofdleiding geschroefd; zie F.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2007.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Montage van een compacte ringaftakklem?