Manchester Phase Encoding [MPE]

Manchester Phase Encoding (MPE) is eveneens bekend onder de aanduidingen Phase Encoding (PE) Bi-phase Level Encoding. Manchester-codering beantwoordt aan de volgende conventies:

-Elke bitperiode bevat een positieve en een negatieve periodehelft.

-Een bit met de binaire waarde '0' wordt gerepresenteerd door een spanningswisseling van -U naar +U (opgaande flank).

-Een bit met de binaire waarde '1' wordt gerepresenteerd door een spanningswisseling van +U naar -U (neergaande flank).

-Twee speciale, elkaar afwisselende signalen met de duur van n bitperiode, N+ en N-, markeren start en einde van een bericht (niet weergegeven in figuur).

Manchester-codering genereert veel meer signaaltransities dan de hiervoor vermelde methoden en vereist daarom een grotere bandbreedte. Voor de meeste industrile netwerken is dit gezien de vrij geringe baudsnelheid overigens nauwelijks een bezwaar. Daartegenover staan enkele belangrijke voordelen. Elk bit genereert een signaalovergang. Hiermee bevat het signaal impliciet een synchroniserend kloksignaal alsook de informatie voor het detecteren van ontbrekende bits. Voorts bevat het signaal geen gelijkspanningscomponent zodat netwerkapparatuur transformatoren voor galvanische scheiding mag bevatten. Het symmetrische frequentiespectrum maakt toepassing van effectieve ruisfiltering mogelijk. Manchester-codering wordt onder meer toegepast bij AS-Interface, Ethernet, IEC-61158, FIP, Foundation Fieldbus en Profibus/PA.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Manchester Phase Encoding (MPE)?