Return to Zero Inverted [NRZI]

Lijncodering volgens NRZI kent twee vrijwel identieke varianten, aangeduid als NRZM en NRZS. In beide gevallen voert de lijn een bipolaire gelijkspanning. Met NRZI zonder nadere aanduiding wordt altijd de variant NRZM bedoeld. Hierin staat de M voor 'mark', ofwel het '1'-bit. De S in NRZS staat voor 'space', ofwel het '0'-bit. Bij deze wijzen van lijncodering detecteert de ontvanger niet de absolute spanning van een bit, maar alleen de polariteitswisselingen. Bij NRZM representeert een polariteitswisseling de toestand '1' voor de duur van n bit. Een opeenvolging van '1'-bits wordt zodoende gerepresenteerd door een blokgolf met een periodeduur van 2 bit. Treedt na de duur van n bit geen polariteitswisseling op, dan is sprake van een '0'-bit. Met andere woorden, een '0' wordt steeds gerepresenteerd door dezelfde spanning als het voorafgaande bit (onderste figuur). NRZS werkt juist andersom: polariteitswisselingen representeren hier de toestand '0' voor de duur van n bit en '1' wordt steeds gerepresenteerd door dezelfde spanning als het voorafgaande bit. Voordelen van deze differentile codeerwijze betreffen de relatieve ongevoeligheid voor ruis en, bij toepassing van twisted-pair-bekabeling, de onafhankelijkheid van de kabelpolariteit.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Return to Zero Inverted (NRZI)?