Non Return to Zero [NRZ]

Een eenvoudige en veelgebruikte lijncodering is Non Return to Zero (NRZ). Bij NRZ voert de lijn een bipolaire gelijkspanning U die tijdens normale omstandigheden nooit de waarde nul zal aannemen. Bij ontbreken van over te dragen informatie wordt namelijk als rustniveau fictief een '1' gezonden, wat het mogelijk maakt een kabelbreuk te detecteren.

-Een bit met de binaire waarde '0' wordt gerepresenteerd door een spanning -U.

-Een bit met de binaire waarde '1' wordt gerepresenteerd door een spanning +U;De waarde van U is afhankelijk van het systeem en de transmissiestandaard. Zo moet +U bij RS232 tussen +3 V tot +15 V liggen, en -U tussen -3 V tot -15 V. Het nulniveau dan 0 V. Bij veel op RS485 gebaseerde netwerken ligt U afwisselend op 1,25 V en 3,75 V, afhankelijk van welke van de twee signaallijnen wordt gebruikt. Het nulniveau bedraagt hier 2,5 V. Wegens de gelijkspanningscomponent in het lijnsignaal verdraagt NRZ zich niet met galvanische scheiding tussen apparaten in het netwerk, bijvoorbeeld door transformatorkoppelingen.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Non Return to Zero (NRZ)?