snelnaardata
 

Vergelijkingstabel aluminiumgietlegeringen

Nog steeds wordt in de markt veelvuldig gebruik gemaakt van oude normen. Hierdoor dienen vele partijen conversietabellen te gebruiken. Dit kan niet alleen verwarrend zijn, maar ook tot conflictueuze situaties leiden. Immers een norm beschrijft de minimale voorwaarden waaraan het geleverde product dient te voldoen en deze kunnen per norm uiteenlopen. De tabel toont een vergelijkingstabel van normen voor gietlegeringen.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Vergelijkingstabel aluminiumgietlegeringen?