snelnaardata
 

Onveilige bekabeling in een kast

De fabrikant kan dus in zijn instructies vastleggen dat de machine bedoeld werd om aangesloten te worden op een TN-S-net. Zie art. 1.6.1 van de bijlage I (nieuwe Machinerichtlijn of 1.5.1 van de richtlijn 98/37/EG). De bescherming tegen indirecte aanraking kan in een TN-S-net gewaarborgd worden via een aangepaste overstroombeveiliging en een reglementaire PE-installatie (binnen welbepaalde grenzen).

Welke Europese of andere norm zou de installatievoorwaarden, zoals hierboven duidelijk gemaakt werd, bevatten?

Een verklaring model IIA is n, de veiligheid is in dit geval echter een vraagteken.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Onveilige bekabeling in een kast?