snelnaardata
 

Enkele reactorvormen

Chemische reactoren vormen het hart van elke chemische fabriek: de plaats waar gewenste producten door chemische reacties gevormd worden. Reactanten en producten kunnen al dan niet continu worden toegevoerd respectievelijk afgevoerd. Het reactievolume kan uit één of meerdere fasen bestaan. Meerdere aggregatietoestanden kunnen optreden. Dikwijls worden katalysatoren toegepast. Heterogene katalysatoren, dat wil zeggen vaste stoffen met katalytische eigenschappen, kunnen als een vaste pakking, als een suspensie in een vloeistoffase of als een gefluïdiseerd bed in de reactor aanwezig zijn. Bij homogene katalyse is de katalysator opgelost in een vloeistoffase. Deze grote verscheidenheid zorgt voor een groot aantal reactorvormen (zie figuur).

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Enkele reactorvormen?