snelnaardata
 

Thermisch oliecircuit met verschillende verbruikers

De regeling van de warmtetoevoer naar de verbruikers gebeurt met regelkleppen in combinatie met temperatuur- of drukregelaars. Vermits men het debiet door de thermische olieketels nagenoeg constant moet houden, gebruikt men in de praktijk driewegkleppen (zie eerste figuur). Een andere mogelijkheid toont de tweede figuur: een regeling met tweewegklep en overstortklep. Een derde mogelijkheid is de combinatie van een tweewegklep met een bypassklep, die regelt in functie van het debiet in de hoofdleiding (zie derde figuur).


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Thermisch oliecircuit met verschillende verbruikers?