snelnaardata
 

Atmosferische ventilatieopeningen en afvoeren die gassen of dampen zwaarder dan lucht behandelen.

Voor zuigercompressoren, centrifugale en axiale compressoren die gassen of dampen zwaarder dan lucht behandelen, bedraagt de aanbevolen gevarenstraal meestal 50 voet, maar de straal kan tot 25 voet worden verminderd voor drukken van minder dan 20 bar (abs) en een asdiameter van 2 inch of minder.

Voor diafragmacompressors kan de gevarenstraal tot 10 voet worden verminderd. Noteer evenwel dat eender welke ventilatieopening of afvoer op de ruimte afzonderlijk moet worden bekeken.

Geavanceerde pakkingtechnologie kan een verminderde gevarenstraal toelaten, indien dat door gezond verstand wordt ingegeven.

De tabel is van toepassing op atmosferische procesventilatieopeningen die een gas of een damp zwaarder dan lucht lozen met een snelheid van 500 voet/sec of minder.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Atmosferische ventilatieopeningen en afvoeren die gassen of dampen zwaarder dan lucht behandelen.?