snelnaardata
 

Zonebepaling - gassen of dampen lichter dan lucht

De figuur heeft betrekking op de zonebepaling van de inwendige ruimte van twee aan een zone 2 grenzende, matig geventileerde gebouwen, met enerzijds een gasdichte en anderszijds een van openingen voorziene wand als aangrenzend constructie-element.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Zonebepaling - gassen of dampen lichter dan lucht?