snelnaardata
 

Explosiegrenzen van het luchtmengsel

Een mengsel van brandbare producten (stof) en lucht kan niet in eender welke mengverhouding aanleiding geven tot ontsteking. Dat kan alleen wanneer de mengverhouding binnen bepaalde grenzen ligt, de ontploffingsgrenzen genoemd.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Explosiegrenzen van het luchtmengsel?