snelnaardata
 

Zonebepaling - vulpost voor vaten met vloeistoffen in de open lucht

Manuele vulpost voor verplaatsbare recipiënten gevuld met ontvlambare vloeistoffen met dampdichtheid groter dan 1,1. Geen materieel obstructie-element is aanwezig zodat de reikwijdte van de slangen slechts door hun lengte wordt beperkt.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Zonebepaling - vulpost voor vaten met vloeistoffen in de open lucht?