snelnaardata
 

Stofzonering - emissiebron van het pulsvormige type met punctuele afmetingen met een secundair karakter - natuurlijke of kunstmatige ventilatie

De zone 22 is bolvormig en heeft een diameter Dw die hoofdzakelijk functie is van het emissiedebiet en de onderste explosiegrens. Het uit de bolvormige zone 22 neergeslagen stof geeft aanleiding tot een kegelvormige zone 22.

De stofneerslag op het vloeroppervlak die daarvan het gevolg is, strekt zich uit over het vloeroppervlak in de vorm van een cirkel met als diameter die van de bolvormige zone 22 vermeerderd met de horizontale verplaatsing als gevolg van het schuine valtraject van het stof.

De stofneerslag is te beschouwen als een afgeleide emissiebron.

Als gevolg van opwervelingen veroorzaakt door bruuske luchtverplaatsingen over het vloeroppervlak wordt een supplementaire zone 22 (gebied B) gevormd over een hoogte van 2 m boven het vloeroppervlak en een zijwaartse verspreiding van 3 m rond het hoger omschreven cirkelvormige oppervlak van de stofneerzetting. Die supplementaire zone 22 (gebied B) kan evenwel worden vermeden wanneer in de onderneming een goed gestructureerd reinigingsprogramma toegepast wordt.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Stofzonering - emissiebron van het pulsvormige type met punctuele afmetingen met een secundair karakter - natuurlijke of kunstmatige ventilatie?