snelnaardata
 

Zoneklassering - tabel P2 - opstelling in open lucht of in een groot gebouw

Merk op dat een continue emissiebron aanleiding geeft tot drie zones (zones 20, 21 en 22).

Een primaire emissiebron geeft daarentegen aanleiding tot twee zones (21 en 22).

Een secundaire emissiebron beperkt zich tot een zone 22.

De explosiegevaarlijke gebieden zijn dus meergradig voor continue en primaire emissiebronnen.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Zoneklassering - tabel P2 - opstelling in open lucht of in een groot gebouw?