snelnaardata
 

Stofzonering - emissiebron van het pulsvormige type met punctuele afmetingen met een secundair karakter - geen/beperkte ventilatie

De zone 22 is bolvormig en heeft een diameter Dw die hoofdzakelijk functie is van het emissiedebiet en de onderste explosiegrens. Het uit de bolvormige zone 22 neergeslagen stof geeft aanleiding tot een cilindervormige zone 22.

De stofneerslag op het vloeroppervlak geeft aanleiding tot een afgeleide potentile emissiebron.

Als gevolg van opwervelingen veroorzaakt door bruuske luchtverplaatsingen over het vloeroppervlak wordt een supplementaire zone 22 (gebied B) gevormd over een hoogte van 2 m boven het vloeroppervlak en een zijwaartse verspreiding van 3 m rond het hoger omschreven cirkelvormige oppervlak van de stofneerzetting.

Die supplementaire zone 22 (gebied B) kan evenwel worden vermeden wanneer in de onderneming een goed gestructureerd reinigingsprogramma toegepast wordt.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Stofzonering - emissiebron van het pulsvormige type met punctuele afmetingen met een secundair karakter - geen/beperkte ventilatie?