snelnaardata
 

Invloed van de ventilatie op de indeling van de zones

De beschikbaarheid van de ventilatie heeft een invloed op de aanwezigheid of de vorming van een explosieve atmosfeer. Daarom moet de beschikbaarheid (zowel als de graad) van de ventilatie voor de bepaling van het type van zone in aanmerking worden genomen.

Er dienen drie beschikbaarheidsniveaus van de ventilatie in aanmerking te worden genomen:

a) goed: de ventilatie is vrijwel voortdurend aanwezig;

b) redelijk: men verwacht dat ventilatie tijdens normale werking aanwezig is. Onderbrekingen zijn toegelaten, op voorwaarde dat zij niet vaak optreden en van korte duur zijn;

c) slecht: ventilatie die niet beantwoordt aan de vereisten van redelijke of goede ventilatie, maar men verwacht niet dat de onderbrekingen lang zullen duren.

Van ventilatie die zelfs aan de criteria voor "slechte" beschikbaarheid niet voldoet, mag niet worden aangenomen dat ze een bijdrage aan de ventilatie van de ruimte levert.

De tabel (API 505) geeft een samenvatting van de invloed van de ventilatie op de indeling van de zone.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Invloed van de ventilatie op de indeling van de zones?