Bedrijfsbelasting

In IEC 34-1 is een negental genormaliseerde bedrijfstoestanden gedefinieerd, die het mogelijk maken de nominale grootheden van de motor beter aan te passen aan de bedrijfssituatie. Ze worden aangeduid met de letter S, gevolgd door een cijfer.

Als de besteller het bedrijfstype niet specificeert, moet de fabrikant uitgaan van continu bedrijf. In het andere geval kan de fabrikant aan de motor een zo veel groter nominaal vermogen toekennen, dat bij het gespecificeerde bedrijfstype de motor uiteindelijk dezelfde temperatuur bereikt als bij continu bedrijf.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Bedrijfsbelasting?